Zarząd

Prezes Zarządu: Teresa Mnich
Wiceprezes Zarządu: Anna Bargiel
Sekretarz: Anna Wójcik
Skarbnik: Ewa Nastał
Członek Zarządu: Maria Wilusz

Dodatkowe informacje