Projekt Grundtvig „Bliżej natury”

ObrazStowarzyszenie Amazonek w Krośnie uczestniczy w projekcie Grundtvig „Bliżej natury”

 

Czym jest projekt „Bliżej Natury”?

ObrazNasz projekt „Bliżej Natury” związany jest z dwoma ważnymi w naszych czasach zagadnieniami – starzeniem się społeczeństwa oraz ochroną środowiska naturalnego. Współpraca będzie koncentrować się na działaniach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska skierowanych do osób w wieku 50+. Realizacja projektu trwa od września 2012 do sierpnia 2014.

Uczestnicy odwiedzą ciekawe miejsca, które związane są z różnymi aspektami ochrony środowiska oraz wezmą udział w warsztatach ekologicznych, które odbędą się w naturalnym otoczeniu.

Obszarem szczególnego zainteresowania tego projektu jest zrównoważony styl życia. Lokalne władze, organizacje pozarządowe oraz inni eksperci zaangażowani w działania związane z edukacją dorosłych oraz ochroną środowiska, zaoferują seniorom interaktywne zajęcia edukacyjne dotyczące różnych aspektów zrównoważonego stylu życia.

 

Partnerzyprojektu

  • ProActivate Ireland, Galway, Irlandia

  • Uniwersytet Akdeniz Antalya, Turcja

  • ObrazStowarzyszenie Amazonek, Krosno, Polska 

 

Działania w ramach projektu

  1. Spotkania międzynarodowe

Przedstawiciele Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie wzięli udział w dwóch spotkaniach międzynarodowych (Czechy, Irlandia), poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska krajów uczestniczących w projekcie.

 
  1. ObrazWarsztaty

Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie zorganizowało warsztaty dla seniorów:

  • Psychologiczne aspekty ochrony środowiska.

  • Ustawa śmieciowa 2013. Nowe zasady gospodarki odpadami.

  • Ekologiczne kosmetyki dla urody.

 

Adres strony internetowej projektuwww.cton.org

Autor: koordynator projektu Zdzisław Socha

Dodatkowe informacje