Cele

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadanie:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Ochronę i promocję zdrowia.
 3. Promocję i organizację wolontariatu.
 4. Organizowanie akcji charytatywnych.
 5. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
 6. Organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych.
 7. Organizowanie rehabilitacji leczniczej.
 8. Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej.
 9. Poprawę warunków do życia w społeczeństwie po przez rehabilitację, terapię i integrację ze środowiskiem.
 10. Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania rak piersi, leczenia i rehabilitacji.
 11. Redagowanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów.
 12. Spotkania integralne i wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami o tym samym profilu.

Dodatkowe informacje