Szopki Krakowskie

Czwartkowe spotkanie było okazją do wspólnego zwiedzenia Podkarpackiego Muzeum które mieści się na terenie starego miasta w dawnym Pałacu Biskupim. Zapoznałyśmy się z wystawą archeologiczną  zorganizowaną w piwnicach Muzeum wokół odsłoniętych reliktów muru obronnego z basztą, historią miasta z czasów gdy nazywano je parva Cracovia. Dzieje naszego miasta są bardzo ciekawe, szczególnie gdy możemy je doczytywać z dawnego malarstwa. Liczne przykłady starych zdjęć, pocztówek i innych muzealiów dokumentują funkcjonowanie środowiska w czasach autonomii galicyjskiej i II Rzeczypospolitej (instytucje, organizacje, oświata, rzemiosło, życie kulturalne, sylwetki). Podkreślono również wątki  patriotyczno-niepodległościowe świadczące o udziale mieszkańców regionu w walkach o wolność. Zbiór lamp naftowych jest bardzo imponujący.

Obejrzałyśmy również piękną wystawę Szopek Krakowskich. Co roku w pierwszy czwartek grudnia, krakowscy szopkarze, którzy od rana prezentują swe prace publiczności, na dźwięk hejnału wygrywanego w południe z wieży kościoła mariackiego formują pochód i razem ze swymi pracami, prowadzeni przez krakowiaka z gwiazdą, udają się do Pałacu Krzysztofory – siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie rozpoczyna prace jury konkursowe. Prezentowane na wystawie szopki pochodzą z różnych lat i kolejnych edycji konkursu, a wśród nich znajdą się także te nagrodzone najwyższymi laurami we wszystkich kategoriach konkursowych.

Dodatkowe informacje