„KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła”

  • Drukuj

„KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła” - Miasto doceniło tych, którzy pomagają innym


W marcu tego roku ogłoszony został konkurs na wybitne postacie krośnieńskiego wolontariatu. Spłynęło 26 kandydatur. Oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń dokonała powołana przez prezydenta specjalna komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miasta.

5 grudnia 2011r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. zgromadzili się: władze miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych, młodzież szkolna, opiekunowie Szkolnych Kubów Wolontariusza i sami wolontariusze działający w ramach KROSNOludzkiego Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Miasta.

Ostatecznie przyznano 12 nagród i dwa wyróżnienia w czterech kategoriach:

1. KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła,

2. KROSNOludzki Wolontariusz Roku – młodzież,

3. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza lub opiekun grupy wolontariuszy,

4. Szkolny Klub Wolontariuszy lub grupa wolontariuszy.

W kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – osoba dorosła” laureatami zostali:

Wira Jankowska – członek Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum,

Teresa Mnich - prezes Stowarzyszenia Amazonek,

Stanisław Pernal – przewodniczący Miejskiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych Miasta Krosna,

Stanisław Olbrycht – prezes Zarządu Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,

Władysław Tlałka – prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego Oddział w Krośnie.

W tej kategorii za całokształt działalności wyróżnienie otrzymała dodatkowo Halina Banaś - prezes Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans.
 
zdjęcie Krosno24.pl

Gratulujemy naszej pani PREZES. Dziękujemy jej za zaangażowanie, za czas poświęcony stowarzyszeniu i za samozaparcie w dążeniu do wyznaczonych celów.